EELK Kursi Maarja-Eliisabeti kogudus  • Jumalateenistus igal pühapäeval kell 13:00

Kallid koguduse liikmed. Annan teada, et EELK Konsistoorium on andnud teada, et seoses eriolukorra kehtestamisega tuleb ära jätta pühapäevased jumalateenistused kuni uute korralduste andmiseni. Kuna inimeste avalike kogunemiste keelamise eesmärgiks seoses Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorraga on koroonaviiruse leviku ennetamine ja tõkestamine, laienevad samad piirangud ka jumalateenistustele ja teistele sarnastele kogunemistele. Sellega seoses tuleb kõik avalikud jumalateenistused, kirikukontserdid ja muud inimeste kogunemised kuni uute juhisteni või eriolukorra lõpuni lükata edasi või ära jätta. Praeguses olukorras soovitatakse koguduse liikmetel kasutada olemasolevaid meediakanaleid (näiteks Pereraadio) jumalateenistustest osa saamiseks. Eriolukorrast hoolimata säilib usuvabadusest lähtuvalt usutalitustel osalemise, pihi ja armulaua vastuvõtmise õigus, mille soovist saab anda koguduse õpetajale teada. Kogudse õpetaja teenib kogudust edasi ka eriolukorra tingimustes, arvestades kehtestatud piirangutega. Saame igaüks kanda oma palvetes Jumala ette meie maal ja kogu maailmas tekkinud olukorra. Palvetagem kõigi haigestunute pärast; palugem õnnistust arstidele ja meditsiinipersonalile, kes haigeid ravivad ja nende eest hoolistevad; kõigi ametnike ja otsustajate pärast, et Jumal annaks neile kannatlikku ja tasakaalukat tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks; hingerahu ja meelekindluse pärast kõigile inimestele; kogu tekkinud olukorra lahenemise pärast Eestis ja kogu maailmas; et Issand Kristus hinge ja ihu arstina oleks ise kõiki tervendamas ja õnnistamas.

Lähem info hooldajaõpetaja: Esa Luukkala, telefon 5811 3195
E-mail: kursi (ätt) eelk.ee
Aadress: Kursi küla, 49007 Põltsamaa vald
Swedbank EE232200001120124836